Zaradenie do poradia

MUDr. Andrea Elanová
Momentálne nie je možné zaradenie do poradia,
zariadenie je mimo prevádzkových hodín.