Rezervovať termín

Ambulancia pre patologickú graviditu - ĽN,n.o.


06-2024 07-2024

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

18.6.2024
Utorok
19.6.2024
Streda
20.6.2024
Štvrtok
7:50 11:50 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15
21.6.2024
Piatok
25.6.2024
Utorok
7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 9:20 9:50 10:05 10:20 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50
26.6.2024
Streda
27.6.2024
Štvrtok
7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50
28.6.2024
Piatok