Rezervovať termín

Pediatrická pneumológia a ftizeológia - ĽN,n.o.


06-2022 07-2022

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

5.7.2022
Utorok
7.7.2022
Štvrtok
9:30 10:30 11:00
12.7.2022
Utorok
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
14.7.2022
Štvrtok
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
19.7.2022
Utorok
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
21.7.2022
Štvrtok
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00
26.7.2022
Utorok
28.7.2022
Štvrtok