Rezervovať termín

Pediatrická pneumológia a ftizeológia - ĽN,n.o.


11-2022 12-2022

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

29.11.2022
Utorok
8:00 10:00 10:30 11:00