Rezervovať termín

MUDr. Štefan Krnáč


04-2024 05-2024

- Voľný termín
- Obsadený termín
- Dovolenka / Štátny sviatok

15.4.2024
Pondelok
Odber krvi
7:15
7:45
16.4.2024
Utorok
7:45
8:15
9:45
17.4.2024
Streda
18.4.2024
Štvrtok
Odber krvi
7:15
7:45
8:15
8:45
9:15
10:15
19.4.2024
Piatok
7:45
8:15
8:45
9:15
10:40
22.4.2024
Pondelok
23.4.2024
Utorok
Odber krvi
7:15
7:45
8:15
8:45
9:45
10:15
10:40
11:30
12:00
24.4.2024
Streda
25.4.2024
Štvrtok
Odber krvi
7:15
7:45
8:15
8:45
9:15
10:40
11:30
12:00
26.4.2024
Piatok
Odber krvi
7:15
7:45
8:15
8:45
9:15
9:45
10:15
10:40
11:00
11:30
29.4.2024
Pondelok
30.4.2024
Utorok